Назад

НСИ: Промишленото производство нараства с 16% през януари


През януари промишленото производство нараства с 16.5% на годишна база, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо декември има ръст с 1.9%.Годишният ръст в добивната промишленост - с 53.6%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 29.6%, и при преработващата промишленост - с 11%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 81.9%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 28.9%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 26.3%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 25.7%, и производството на химични продукти - с 25.3%.

Най-голямо намаление е отчетено при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 8.1%, и производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 5.3%.

През януари 2022 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 10.3%, и при преработващата промишленост - с 2.5%, а намаление - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.9%.

Съществен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 33.2%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 24.3%, производството на напитки - с 14.3%, и производството на мебели - с 13.7%.

По-значителен спад е регистриран при: производството на превозни средства, без автомобили - с 19.8%, производството, некласифицирано другаде - с 11%, и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10.5%.