Назад

Близо 84 млн. евро ще се инвестират за развитие на граничните региони между България и Гърция


Близо 84 млн. евро ще бъдат инвестирани за развитие на граничните региони между България и Гърция в периода 2021-2027 г. по програмата за сътрудничество Interreg Гърция – България. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова. Заедно със Георгиус Зервос – генерален секретар на Министерството на развитието и инвестиции в Гърция, зам.-министър Иванова съпредседателства онлайн заседание на Съвместния програмен комитет, на който бе представен финалния вариант на програмата. Тя ще финансира съвместни проекти на национални и регионални институции, местни власти, гражданския сектор и бизнеса от двете страни на границата.

Над 31 млн. евро от средствата ще бъдат инвестирани в стратегически инфраструктурни проекти, отбеляза зам.-министър Иванова. Сред тях са изготвянето на технически проект и инвестиционно проучване за модернизация на жп линията Радомир – Кулата. Ще бъде изработена и интелигентна система за наблюдение на железопътната мрежа в реално време, която ще позволява ранно откриване на предпоставки за инциденти.

Вторият стратегически проект предвижда доизграждане на главната пътна комуникация на Смолян. Целта е да се обособи околовръстен път на града, който ще поеме натоварения трафик към бъдещия граничен пункт Рудозем - Ксанти. От гръцка страна по проекта е планирано надграждане на останалите части от пътната отсечка - от границата към Ксанти, заедно с мерки за цифрова инфраструктура и оборудване със системи за граничен контрол и сигурност по направлението.

35 млн. евро са предвидени за съвместни проекти за реакция при бедствия и извънредни ситуации, подкрепа за зелена инфраструктура и кръгова икономика, както и намаляване на замърсяването, информира още зам.-министър Иванова.

Важна мярка в програмата е и подкрепата за малките и средни предприятия, които ще имат достъп до евросредства за насърчаване на кръгова и зелена икономика, стимулиране на връзката бизнес - образование и др.

Ще се финансират и проекти за развитие на туризма и културния обмен. Като нова мярка е възможността за подкрепа за микро или семейни предприятия и социални кооперативи, работещи в областта на културата и туризма.

„Вярвам, че успяхме да развием фокусирана и ориентирана към резултатите програма, която ще използва най-добре наличния бюджет. Постигнахме добър баланс между приоритетите със справедлив дял както за стратегическите инвестиции, така и за инициативите „отдолу – нагоре“. Програмата има балансиран подход към различните заинтересовани страни“, посочи заместник-министърът.

Както и в предишния програмен период, от българска страна програмата ще обхваща областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград, а на територията на Гърция – Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Серес и Солун.

Финалният проект ще бъде одобрен от Съвместния програмен комитет с писмена процедура. Преди изпращането за одобрение от Европейската комисия следва да бъде успешно проведена съгласувателната процедура по стратегическа екологична оценка.