Назад

БТПП: Анализ относно необходимите промени в юридическото образование


Българска търговско-промишлена палата оценява усилията, които се полагат за анализ относно необходимостта от промени в юридическото образование в България и нуждата от изменение на нормативната уредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионалната квалификация юрист.

БТПП представи на вниманието на министъра на правосъдието Надежда Йорданова някои от основните проблеми в юридическото образование в България, както и съответни предложения за справяне с тях.

Предложенията са развити в следните направления:

  • Системата за проверка на знанията на входа на правните факултети
  • Подходът на разпределяне на материята на лекции и упражнения
  • Задочната форма на обучение
  • Семестриалните и държавните изпити

Подробно с направените предложения можете да се запознаете ТУК

Резултати от анкета на БТПП: Оценка на обучението по специалност  „Право”