Назад

EK подкрепя 225 проекта за реформи в държавите членки за подобряване на тяхната устойчивост, създаване на работни места и растеж


Европейската комисия одобри 225 проекта по Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) в подкрепа на държавите членки при подготовката, разработването и изпълнението на реформи, които ще доведат до модерни и устойчиви публични администрации, стратегии за устойчив растеж и издръжливи икономики, като същевременно ще се повиши способността им да реагират при настоящи и бъдещи кризи. Някои проекти за реформи също така са включени в националните планове за възстановяване и устойчивост.

Реформите на държавите членки се подкрепят от ИТП с общ бюджет от 116,8 милиона евро за 2022 г. Инструментът за техническа подкрепа (ИТП) е базиран на търсенето инструмент, който предоставя съобразен с нуждите експертен опит. Това е също така гъвкав инструмент, който може бързо да бъде адаптиран към нововъзникващите нужди на държавите членки, по тяхно искане.

Проектите са тясно съгласувани с ключовите приоритети на Комисията: ИТП за 2022 г. ще продължи да подкрепя държавите членки при разработването и изпълнението на реформи, насочени към екологичния и цифровия преход, както и подобряването на оперативния капацитет и ефективността на техните публични администрации. 

Повече информация ще намерите в документа тук.