Назад

Единадесет европейски страни призоваха ЕК за гъвкавост при технологичните алтернативи, с които се постигат целите за въглеродна неутралност


България, Франция, Швеция, Хърватия, Финландия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения призоваха ЕК да вземе предвид всички енергийни източници, без изкопаемите горива, при разработването на бъдещи енергийни и климатични политики. Това стана в съвместна позиция, изготвена на 19 декември от страните от т.нар. „ядрен алианс“.

В общото изявление, държавите призовават следващия състав на ЕК да се съсредоточи върху приоритетното изпълнение на целите за 2030 г. в областта на енергетиката, за да се превърне амбицията в реалност. За това е нужен ясен регламент за последователността на действията, който да позволи на компаниите и държавите от ЕС да изберат най-подходящите за тях алтернативи, с които да постигнат целите за въглеродна неутралност.

Необходим е и задълбочен преглед на възможностите за финансиране, включително чрез Европейската инвестиционна банка, на проекти и технологии, допринасящи за постигането на целта за неутралност по отношение на въглеродните емисии. Това трябва да става без каквато и да е форма на дискриминация между алтернативите, в които отсъстват изкопаемите горива. Така ще се даде възможност за финансиране на иновативни проекти, използващи ядрени технологии, включително за производство на нисковъглероден водород.

Единадесетте страни предупреждават за нарастващ риск ЕС да не изпълни целта си за неутралност по отношение на въглеродните емисии до 2050 г., ако продължи текущата тенденция за все по-детайлно регламентиране на възобновяемата енергия за сметка на други източници:

„Технологичният неутралитет в нашата рамка трябва да зачита нашето многообразие и да укрепи единството към консенсусната цел: намаляване на парниковите емисии по икономически ефективен начин с цел борба с изменението на климата“, се казва в декларацията.

Подчертава се, че настоящият подход на ЕС по отношение на декарбонизацията на енергийния сектор се основава на два стълба: енергийна ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни източници, но те не са достатъчни, за да обхванат разнообразието от решения и индустриални възможности в държавите от съюза.

„Ядрената енергия безспорно е устойчива и еднакво валидна технология за постигане на тези цели за държавите членки, които са избрали да я използват“, подчертават държавите в съвместното си изявление.