Назад

От 1 януари 2024 г. се изменя списъкът на стоките с висок фискален риск


От 1 януари 2024 г. влиза в сила Заповед № ЗМФ - 1295/28.12.2023 г. на министъра на финансите, с която се  утвърждава списъкът на стоки с висок фискален риск, с кодове по комбинираната номенклатура на ЕС. 

НАП обръща внимание, че от списъка са премахнати групи стоки като мелничарски продукти - брашна, риби и ракообразни, млечни, месни и други продукти, претърпели процес на преработка. Включени са нови кодове – например: 

  • в групата на растителните и животински мазнини са добавени стоки и суровини, които се влагат в производство на множество хранителни продукти;
  • в групата на месата са добавени видове меса и разфасовки от тях, които се употребяват както за пряка консумация, така и за суровина за производството на хранителни продукти;
  • в групата на плодовете и зеленчуците са добавени основно разновидности на вече определени като рискови стоки или влизащи в състава на определена подгрупа.

Припомняме, че от 3 януари 2024 г. НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск.

Вижте повече: