Назад

Еднодневен форум за финансиране на бизнеса ще се проведе в София


На 4 април 2023 г. в Интер Експо Център, гр. София ще се проведе информационен форум на тема „Финансиране на бизнеса 2023+“. Партньори на събитието са Българо-румънска търговско-промишлена палата, Българо-испанска търговска камара, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Българска асоциация на електротехниката и електрониката, Клъстер Зелена синергия и др. Основни организатори са Fininfo.BG и MoitePari.bg.

Форумът събира на едно място бизнеса, представители на финансиращи институции, експерти и консултанти с практически опит при подготовка и управление на проекти с привлечено външно финансиране. Те ще предоставят актуална информация и директни консултации относно възможностите за финансова подкрепа на проекти в четири ключови теми:

  • инвестиции в технологична модернизация и иновации;
  • „зелена“ енергия, енергийна ефективност и нисковъглеродна икономика;
  • подкрепа за растеж и развитие на бизнеса;
  • проекти на бизнеса за развитие на регионите и инвестиции в човешки ресурси.

Събитието е интересно както за малки и средни предприятия, така и за големи компании и чуждестранни инвеститори в България, за представители на научните среди, браншовите асоциации, бизнес клъстери, професионалната гилдия и др.

Участниците ще имат възможност да получат отговори на въпросите, които ги вълнуват лично от модераторите и експертите по проектно финансиране.

Повече информация за програмата и лекторите ще намерите тук.

Бизнес асоциациите - партньори на събитието, осигуряват отстъпки за участие на своите членове.