Назад

Хасковската търговско-промишлена палата презентира фирми на международно изложение за храни и напитки FOOD EXPO в Атина, ГърцияПредставители от Хасковската търговско-промишлена палата посетиха международното изложение за храни и напитки FOOD EXPO, което се проведе от 18 до 21 март в Атина, Гърция. FOOD EXPO  е водещо изложение за храни и напитки в Югоизточна Европа и едно от най-мащабните  по рода си в света.

Посещението се проведе по проект “Подобряване на бизнес марка чрез разработването на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничната зона” с акроним: CB CARBONFREE, който се изпълнява в партньорство между Гръцката асоциация на износителите, гр. Солун (SEVE), Европейската регионална рамка за сътрудничество, гр. Солун, (ERFC) и Хасковска търговско-промишлена палата.

По време на изложението партньорите по проекта презентираха на щанд  производството на фирми от хранително-вкусовата промишленост от трансграничния регион. Също така те предоставяха информация за дейностите по проект CB CARBONFREE, като с реализирането му ще се повиши осведомеността на целевите групи относно тенденциите и съществуващи методи за намаляване на въглероден отпечатък в хранително-вкусовия и селскостопанския сектори.

------------
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  и националните фондове на страните участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020".