Брой 23 (28), 02-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ

Приета е Националната квалификационна рамка

Правителството прие Национална квалификационна рамка на България. Това се прави в изпълнение на препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот.

Разработването на национални квалификационни рамки в отделните държави по разбираем начин ще съотнесе техните квалификационни нива към съответните нива на ЕКР. По този начин се допринася за подобряване на разбираемостта на квалификациите в Европа, подпомага се мобилността на учащите и работещите и признаването на квалификации, стимулират се качеството на обучението и валидирането и признаването на неформално и самостоятелно учене.

Национална квалификационна рамка (НКР) обхваща цялата образователна система и всички квалификации в нея. Тя включва девет нива, вкл. нулево (подготвително) ниво. Нивата от 1-во до 4-о съответстват на етапите на обучение и на придобиваните квалификации в системата на училищното образование (общо и професионално). Ниво 5 обхваща обучението в професионален колеж след завършване на средно образование за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация. Нивата от 6-о до 8-мо са предназначени за квалификациите, придобивани в системата на висшето образование - образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „професионален бакалавър” и „магистър” и образователната и научна степен „доктор”. Всички тези нива се основават на ориентирания към резултатите от ученето подход и са описани в: знания (теоретични и/или фактологически), умения (познавателни и практически) и компетентности (лични и професионални).

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП съдейства на своите членове за успешно представяне в Катар
В периода 13-15 март т. г. ще се състои Национална изложба на България в Катар Още
БТПП продължава работата по проект CEFTA-DIHK
По линия на проекта Палатата изготви Каталог на панаирите и изложенията в Югоизточна Европа – 2012 Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на промени в ЗУТ, свързани със строителството и въвеждането в експлоатация на строежите.
Със законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се прави реформа в областта на стратегическото устройствено планиране. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Фирмите без дейност също подават годишни декларации
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративни данъци е 2 април и важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност. Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Приета е Националната квалификационна рамка
Тя обхваща цялата образователна система и всички квалификации в нея на девет нива Още