Брой 23 (28), 02-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на промени в ЗУТ, свързани със строителството и въвеждането в експлоатация на строежите.

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и предлага на Народното събрание да го приеме.

Със законопроекта се прави реформа в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие. Предлага се те да се регламентират в един закон – Законът за регионалното развитие, който да уреди обществените отношения, свързани с разработването, приемането, финансирането, актуализирането на документите за стратегическото устройствено планиране (пространственото развитие) и стратегическото планиране на регионалното развитие, както и въпросите, свързани с наблюдението и оценката на изпълнението им. Видовете документи за пространствено развитие се предлага да бъдат по-опростени, но с подчертано засилена стратегическа ориентация, като те трябва да отчитат перспективите за пространствено развитие на ЕС и да акцентират върху стратегическите предимства на националната територия и отделните региони в контекста на пространственото развитие на ЕС и целите на кохезионната политика. Промените в тази част трябва да обхванат подготовката на стратегическите документи за развитие за следващия планов период 2014-2020 г.

По отношение усъвършенстването на процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, се предлагат изменения, с които се цели облекчаване на административните пречки пред бизнеса при гарантирана защита и на обществения интерес.

Проектозаконът предвижда още изменения, свързани с изискванията за упражняване на дейностите по оценка на инвестиционния проект за съответствие със съществените изисквания към строежите и извършване на строителен надзор. Предлага се промяна в режима за извършване на тези дейности - от лицензионен в регистрационен, допълване и прецизиране на изискванията за регистриране на консултантската дейност и на отговорността и задълженията на консултантите, както и завишаване на санкциите.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП съдейства на своите членове за успешно представяне в Катар
В периода 13-15 март т. г. ще се състои Национална изложба на България в Катар Още
БТПП продължава работата по проект CEFTA-DIHK
По линия на проекта Палатата изготви Каталог на панаирите и изложенията в Югоизточна Европа – 2012 Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на промени в ЗУТ, свързани със строителството и въвеждането в експлоатация на строежите.
Със законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се прави реформа в областта на стратегическото устройствено планиране. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Фирмите без дейност също подават годишни декларации
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративни данъци е 2 април и важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност. Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Приета е Националната квалификационна рамка
Тя обхваща цялата образователна система и всички квалификации в нея на девет нива Още