Брой 23 (28), 02-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП съдейства на своите членове за успешно представяне в Катар


Ръководството на Палатата се срещна с Аспарух Карастоянов, член на УС на БТПП. Обсъдено бе съдействието за успешното участие на български фирми в Националната изложба на България в Катар, 13-15 март 2012 г.

Както БТПП вече информира своите членове, изложбата се организира от Министерството на външните работи и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. По време на изложбата ще бъдат проведени мероприятия с бизнес насоченост: инвестиционен форум, двустранни бизнес срещи, представяне на туристическия потенциал на България. Ще бъде предоставена възможност за презентациии на български бизнес организации и фирми.

Г-н Карастоянов беше търговски представител на България в Близкия изток в продължение на пет години, като през този период стокообменът между България и Катар се увеличи почти 6 пъти.

Обсъден бе и проявеният интерес от страна на български компании за създаване на смесен Българо-катарски бизнес съвет в рамките на БТПП. За повече информация и контакти: тел.: 02 81 17 489, e-mail: G.Dimitrova@bcci.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП съдейства на своите членове за успешно представяне в Катар
В периода 13-15 март т. г. ще се състои Национална изложба на България в Катар Още
БТПП продължава работата по проект CEFTA-DIHK
По линия на проекта Палатата изготви Каталог на панаирите и изложенията в Югоизточна Европа – 2012 Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на промени в ЗУТ, свързани със строителството и въвеждането в експлоатация на строежите.
Със законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се прави реформа в областта на стратегическото устройствено планиране. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Фирмите без дейност също подават годишни декларации
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративни данъци е 2 април и важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност. Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Приета е Националната квалификационна рамка
Тя обхваща цялата образователна система и всички квалификации в нея на девет нива Още