Назад

Конкурс за Наградата за гражданско общество на ЕИСК 2022


Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) стартира тринадесетото издание на своята награда за гражданско общество.

Наградата се връчва за инициативи с нестопанска цел, които се осъществяват от физически лица и/или граждански организации и/или частни компании. Целта на наградата е да повиши осведомеността за приноса, което гражданското общество може да даде за създаване на европейска идентичност и гражданство по начин, по който се подкрепят общите ценности, които са основата на европейската интеграция.

Изданието на наградата за 2022 г. се състои в 2 категории.

Категория 1 „овластяване на младите хора“ – ще бъдат наградени инициативи, които имат за цел да създадат едно по-добро бъдеще за и с младежите на Европа чрез справяне със специфичните нужди на младите хора и допринасяне за тяхното овластяване и участие във всички области на икономическия и социалния живот.

Категория 2 „гражданското общество за Украйна“ – ще награждава инициативи, които имат за цел да подпомогнат цивилните граждани, които страдат в резултат на войната в Украйна.

Общата стойност на наградата е 60 000 евро и може да бъде поделена между до трима победители във всяка категория.

Крайният срок за подаване на заявки е 31.07.2022 г. Церемонията по връчването на наградите ще се състои по време на пленарната сесия на ЕИСК на 14 – 15 декември 2022 г. Подробна информация за наградата, както и правилата на конкурса и формуляра за кандидатстване, могат да бъдат разгледани на електронната страница на ЕИСК на следния адрес: https://www.eesc.europa.eu/bg/agenda/our-events/events/eesc-civil-society-prize-2022

  • Писмо от господин Килиан Лоан, вицепрезидент на ЕИСК на английски език
  • Писмо от господин Килиан Лоан, вице-президент на ЕИСК на френски език
  • Правила на английски език
  • Правила на френски език