Назад

100% от анкетираните компании посочват, че биха избрали отново да инвестират в България


Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) провежда от 2005 г. анкета за бизнес средата в България сред своите членове. Информацията от допитването дава яснота по въпроси, свързани с предизвикателствата и проблемите, с които се сблъсква бизнесът у нас и откроява предимствата на България като място за инвестиции и правене на бизнес.

През 2022 г. 38 фирми членове на ГБИТК се включиха в проучването, което се проведе от 31 март до 22 април 2022 г. едновременно в 16 страни от Централна и Източна Европа. 74% от участвалите фирми са малки и средни предприятия с по-малко от 250 служители. 26% са големите компании.

Членовете на ГБИТК в голямата си част са български предприятия, поддържащи търговско-икономически отношения с Германия и германски инвеститори в България. На въпроса „Как ще се развият инвестиционните Ви разходи през тази година в сравнение с предходната?“ 53% от анкетираните фирми отговарят, че те ще останат без промяна. 100% от запитаните посочват, че биха избрали отново да инвестират в България.

59% от участниците оценяват икономическата обстановка в България като задоволителна. 42% от анкетираните фирми очакват влошаване на развитието на българската икономика през тази година.

47% оценяват настоящата ситуация в бранша като добра като 37% от анкетираните са посочили, че очакват подобрение в бранша през тази година в сравнение с предходната. Оптимистична е прогнозата, че половината от участниците в анкетата (55%) оценяват настоящото бизнес състояние на своята компания като добро.

По отношение цената на работната ръка 43% от компаниите са доволни или много доволни. Около половината от анкетираните компании изпитват трудности при намирането на квалифицирани кадри, като едва 21% са доволни от качеството на академичното образование и  27% са доволните от качеството на професионалното образование. 69% от анкетираните посочват „цената на електроенергията“ като един от основните рискове за развитие на компаниите, следван от „недостиг на квалифицирана работна ръка“ с 66% “. като тази липса води след себе си увеличаване на разходите за работна ръка посочват 35% от анкетираните. В тази сфера са необходими реформи и въвеждането в България на елементи от наложилата се в Германия система за дуално професионално обучение и адаптирането към нуждите на бизнеса от обучение на специалисти в конкретни области. Това са възможни варианти за справяне с проблема от липсата на квалифицирани кадри

74% от работодателите не са доволни от цената на електроенергията в България. 16% оценяват нивото като средно.

Безспорна е удовлетвореността на компаниите от членството на България в Европейския съюз – 84%. Увеличава се положителната нагласа към въвеждането на единната европейска валута. 55% от запитаните желаят въвеждането на еврото, 29% са на противоположното мнение.

За пореден път най-голямо е недоволството на компаниите в борбата с корупцията и престъпността. Цели 77% от анкетираните заявяват, че са много недоволни или недоволни и в тази област е необходимо да се положат повече усилия.

Доверието в публичната администрация намалява, където доволни са 11%, в сравнение с 2021 г., когато доволните са били 15%. По отношение на политическата и социална стабилност и предвидимостта на икономическата политика нивото на удовлетвореност е съответно 14% и 11%

По отношение на критериите за данъчната тежест и цената на работната ръка доволните са 55% и съответно 39%.

На въпроса "Какви краткосрочни икономически последици от руската инвазия" в Украйна усещате или очаквате за вашата компания?“ – 89% от анкетираните посочват по-високи разходи за енергия, суровини и предварителни работи, а 87% смущения във веригата за доставки и логистиката.  

Германия представлява най-важният чуждестранен пазар за българска продукция. По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен между България и Германия за 2021 г. възлиза на 9,8 млрд. евро, т.е. през 2021 г. има повишение с 19,43% спрямо 2020 г.

Износът от България за Германия през 2021 г. e 5.266,98 млрд. евро. В обратната посока вносът от Германия към България е 4.534,13 млрд. евро.

Актуалните данни относно търговията и инвестиции потвърждават положителните нагласи на предприемачите спрямо България като бизнес дестинация. Анализирайки конкретните фактори на бизнес средата обаче, установяваме, че бизнесът очаква решителни действия по отношение цената на електроенергията, справянето с недостига на квалифицирани кадри, повишаване качеството на образованието, увеличаване предвидимостта на  икономическа политика и справяне с корупцията.

Презентация по темата

Изтегли (PDF, 1 MB)