Назад

ЕК предлага нови инициативи за засилване на икономическата сигурност


Европейската комисия прие пет инициативи за укрепване на икономическата сигурност на ЕС във време на нарастващо геополитическо напрежение и дълбоки технологични промени. Пакетът има за цел да повиши икономическата сигурност на ЕС, като същевременно запази отвореността на търговията, инвестициите и научните изследвания за икономиката на ЕС в съответствие с Европейската стратегия за икономическа сигурност от юни 2023 г.

Приетите инициативи имат за цел:

Предложенията са част от по-широк подход към икономическата сигурност на ЕС, основан на три стълба, чрез насърчаване на конкурентоспособността на ЕС, защита срещу рискове и партньорство с възможно най-широк кръг държави за постигане на напредък по отношение на общите интереси в областта на икономическата сигурност.

Повече информация можете да намерите в информационната бележка.