Назад

Екодизайн: ЕС подготвя правила за проектиране на устойчиви продукти


Продуктите в ЕС трябва да бъдат с дълъг живот, да отговарят на изисквания за безопасност и да подлежат на рециклиране. Как може това да бъде постигнато? Част от отговора са нови правила за екодизайн.

Прочетете как ЕС иска да изгради кръгова икономика до 2050 г.

Какво представлява екодизайнът

Екодизайнът е свързан с вземането под внимание на екологични съображения при прокетирането на продукти, като целта е да бъдат създадени стоки с възможно най-малко отражение върху околната среда през целия им живот.

Производителите в ЕС вече се съобразяват с правила за екодизайна на стоки, консумиращи енергия, като отоплителни уреди, хладилници, прахосмукачки и компютри. Те следва да проектират продуктите по начин, който да намалява енергийното потребление и отрицателното въздействие върху околната среда.

Сега ЕС иска да направи следваща стъпка и да въведе правила за екодизайн на почти всички продукти на пазара.

 

10% по-ниско енергийно потребление през 2021 г. благодарение на действащите правила за екодизайна

Нови правила за екологични продукти

Европейската комисия предложи през март 2022 г. нов регламент за екодизайна, който разширява значително кръга на обхванатите продукти. Въвеждат се допълнителни изисквания и минимални стандарти за трайност, поправка, енергийна ефективност и рециклиране.

Продуктите ще бъдат придружавани от цифров паспорт, който ще предоставя информация на потребителите и ще им помага да вземат информирани решения.

Цифровият паспорт на продуктите:

  • ще предоставя информация за характеристиките и произхода, потенциални вредни химически вещества, техническа документация, наръчник за употреба и др.
  • ще дава информация какво би било екологичното отражение на покупката
  • ще прави продуктите по-лесни за поправка или рециклиране.

Новите правила също така целят да спрат унищожаването на непродадени стоки, да насърчат закупуването на екологични продукти от публичните институции и да стимулират хората чрез ваучери или данъчни облекчения да купуват продукти с малък екологичен отпечатък.

Позицията на Парламента относно екодизайна


Депутатите приветстват предложените правила и формулират допълнителни идеи:
 

  • на производителите трябва да бъде забранено да ограничават целенасочено трайността на продуктите и да ги правят да остаряват преждевременно;
  • за някои продукти изискванията за екодизайн трябва да бъдат особено важни (железни, стоманени и алуминиеви продукти, текстилни продукти, мебели, прахове за почистване, бои и химически продукти);
  • унищожаването на текстилни продукти, на обувки, електрическо и електронно оборудване трябва да бъде забранено;
  • трябва да бъде създадена публична платформа онлайн за сравняване на информацията от продуктовите паспорти.

Следващи стъпки


През юни 2023 г. парламентарната комисия по околна среда прие позицията си по правилата за екодизайна. Очаква се целият Парламент да даде съгласие на пленарната сесия през юли за започване на преговори по окончателния текст с представителите на страните в Съвета на ЕС.