Назад

Оферти за бизнес партньорство


Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

06.07.23.01 BC ГЪРЦИЯ
Гръцка компания с дейност в строителния сектор търси контакти с български фирми. Компанията изпълнява големи проекти в Гърция и други страни. Фирмата търси контакти с фирми в отделни отрасли като електро услуги, механизация, съответно сервизна дейност и други. Компанията търси и предлага възможности за сътрудничество в проекти, които ще се изпълняват в по-широк регион. Има е-mail, URL.

06.07.23.02 BC УКРАЙНА
Украинска консултантска компания предлага услуги за фирми от строителния бранш. Фирмата предоставя услуги по строително консултиране, проектиране, договорно обезпечаване и технически надзор на строителни обекти с различна сложност на изпълнение. Компанията желае да установи контакти с фирми от строителния бранш. Има приложена презентация с пълния набор от услуги, които фирмата предлага. Има е-mail, URL.

06.07.23.03 BC УКРАЙНА
Украинска компания, производител на плодови вина, търси контакти със заинтересовани вносители. Компанията произвежда плодови вина, които се предлагат на пазара в 10-литрови кутии. Търговските марки под които се предлагат вината в Украйна са Tiziano, Chateau Grona, Kub Wine and Ukrainets Winery PREMIUM WINE. Вината са с добро качество и намират добър прием в ресторанти, клубни заведения, магазини за продажби на едро и други. Предлагат се и в 3-литрови кутии за продажби на дребно. Фирмата търси търговци на едро в България и дистрибутори. Има е-mail, URL.

06.07.23.04 BC ИНДИЯ
Индийска компания, производител на опаковъчни материали, търси контакти със заинтересовани вносители и крайни клиенти. Фирмата е производител на самозалепващи ленти, стреч фолио за опаковане и широк асортимент от други материали, използвани в опаковъчната индустрия. Компанията търси потенциални партньори в България и възможности за сътрудничество. Има е-mail, URL.

06.07.23.05 BC ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Компания от Великобритания търси дистрибутори в България. Фирмата е производител и износител на фуражи и широк асортимент от различни храни за селскостопански и други животни. Фирмата желае да осъществи контакт с вносители на фуражи, птицеферми, кравеферми, свинекомплекси. Има приложени сертификати за дейността и презентация на компанията. Фирмата е член на местната търговска палата. Има е-mail, URL.

--------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК   
              За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg