Назад

Електронна платформа за проверка на правния статус на бенински търговски компании


Посолството на Република Бенин в Абуджа - Нигерия, информира относно възможностите за развиване на износ и двустранни бизнес отношения с Република Бенин.

С оглед предотвратяване на потенциални опити за измама, Търговско-промишлената палата на Република Бенин създава специална платформа, която дава възможност за проверка на правния статус на бенинските търговски компании.

Освен справка, платформата съдържа и информация, свързана с износа и навлизането на чуждестранни компании на бенинския пазар. Показва също последни бизнес новини от страната.

Платформата е общодостъпна на електронен адрес: www.ahilido.bj. Официалният език на платформата е френски.