Назад

Оферти за бизнес партньорство


Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

13.04.23.01 BC ТУРЦИЯ
Компания от Турция е водещ производител на стоманени тръби за индустрията повече от 50 години. Фирмата предлага широка продуктова гама, съобразно нуждите на пазара и индивидуални клиенти. Компанията е производител на спирално заварени тръби в съответствие със стандартите TSE и API 5L. В допълнение към стоманените тръби, дъщерно дружество на компанията, е производител на PVC тръби за кладенци и за водоснабдяване. Фирмата е вносител и търговец на безшевни обшивки, тръби, сондажни тръби и тръбопроводи в съответствие със стандартите API 5CT/5D/5L, с цел разширение на асортимента в сектора на стоманените тръби. Компанията е внедрила интегрирана система за управление на качеството (QMS), базирана на международни стандарти. В допълнение към съществуващата система за управление на качеството ISO 9001:2008, фирмата притежава сертификати OHSAS 18001 (Система за управление на здравето и безопасността при работа) и TS EN ISO 14001 (Система за управление на околната среда). Компанията търси контакти със заинтересовани български фирми от бранша и крайни клиенти. Предлага дългосрочно сътрудничество. Има е-mail, URL.

13.04.23.02 BC УКРАЙНА
Украинска консултантска компания предлага сътрудничество на заинтересовани български фирми. Компанията предлага строителни консултации, проектиране, технически надзор на обекти. Има е-mail, URL.

13.04.23.03 BC БЕЛГИЯ
Компания от Белгия търси български подизпълнители в различни сектори от промишлеността. Компанията има две дъщерни дружества с допълващи се дейности. Търси контакти с фирми, които могат да бъдат подизпълнители, специализирани в следните области:

  • Монтаж на различни видове оборудване;
  • подизпълнители в сектор строителство – административни сгради и болници на територията на Белгия;
  • подизпълнители, специализирани в монтаж на тръбопроводи в топлофикационния сектор – изпълнение на големи проекти;
  • подизпълнители, специализирани в изграждане на електроинсталации;
  • подизпълнители, специализирани в монтажа на ВиК оборудване;
  • подизпълнители, специализирани в инсталиране на слънчеви панели.

Проектите ще бъдат основно на белгийска и холандска територия. За жилищните проекти компанията търси само монтажници, за останалите големи корпоративни проекти търси монтажници и оборудване. Има приложени презентации. Има е-mail.

13.04.23.04 BC ИНДИЯ
Индийска компания, производител на агрохимикали, търси контакти с български вносители. Фирмата е производител и износител и на земеделски продукти. Желае да установи дългосрочно партньорство с вносители на едро на агрохимикали и селскостопански продукти. Има е-mail, URL.

13.04.23.05 BC ЛИВАН
Ливанска фирма търси контакти с български производители. Компанията се интересува от внос в Ливан на летлива пепел, отпадъчен продукт при работата на електроцентралите на въглища. Продуктът се добавя към смеси за строително-монтажни дейности, което повишава свойствата и здравината на бетона.
За допълнителна информация и контакти:
Plamen Vasilev
Head of Trade and Economic Affairs Office
Embassy of Bulgaria in Lebanon
HAZMIEH, Mar Takla, 44 Str., Sector 6, P.O.Box 11-6544, Beirut
Phone.: +961 5 453 044
Fax: +961 5 453 044
E-mail: p.vasilev@mi.government.bg

--------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни нафирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК   
              За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg