Назад

Европейска година на уменията


С Решение на Европейския парламент и Съвета, периодът 9 май 2023г. – 8 май 2024г. е обявен за Европейска година на уменията.

Очакваните цели са носочени към:

  • Повече и по-ефективни инвестиции в сферата на пазара на труда;
  • Развитие на уменията, които да подпомогнат хората при започване на работа и трайно установяване на пазара на труда;
  • Съгласуване на очакванията, свързани с пазара на труда. Тясно сътрудничество между социалните партньори, работодателите и заинтересованите страни с цел запълване на дефицитите на пазара на труда чрез преквалификация, нови квалификация и надграждане на уменията;
  • Привличане на хора от трети страни, които притежават умения, необходими на ЕС.

Така заложените цели следва да се постигнат чрез различни мерки, сред които организиране на събития, форуми и дискусии за насърчаване на дебата относно ролята на политиките за развиване на умения, информационни кампании, насърчаване на диалога и сътрудничеството между обществените институции, социални партньори, публични и частни служби по заетостта, доставчици на образование и обучение, прилагане и разработване на инструменти, които да доведат до инвестиции в подходящи  за пазара на труда възможности за клавификация, развиване на уменията и ключовите компетентности.

За национален координатор за България е номинирана Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика. В тази връзка се създава екип за взаимодействие, който включва представители на министерства, НАПОО, Агенция по заетостта, социални партньори и други заинтересовани страни.

Водещи събития, които ще бъдат организирани от Европейската комисия в Европейската година на уменията:

  • 9 май 2023 г. – „Фестивал“ на Европейската година на уменията, който ще обедини откриващите събития в различни държави-членки на ЕС. „Фестивалът“ ще може да бъде наблюдаван на живо във виртуалната платформа на Европейската година на уменията;
  • 8-9 юни 2023 г.конференция „Making Skills Count“, в която ще бъдат представени инициативи, които увеличават както стойността, така и видимостта на уменията;
  • Юни 2023 г. – обявяване на победителите в Европейските награди за цифрови умения 2023;
  • 23-27 октомври 2023 г.Европейска седмица на професионалните умения;
  • 15-16 ноември 2023 г.Европейски форум за заетост и социални права;
  • 2024 г. – Заключително събитие.

Информация за събитията и дейностите може да се открие във виртуалната платформа, създадена специално за Европейската година на уменията - https://year-of-skills.europa.eu/index_bg; Използване на хаштага #EuropeanYearOfSkills за увеличаване видимостта в социалните мрежи.