Брой 37 (1301), 22-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Пестициди: ЕП иска повече безопасни алтернативи на химическите продукти


Въпреки че спомагат за бързия и ефективен растеж на растенията, химическите пестициди носят потенциални рискове за здравето на хората, животните и околната среда. Около 45% от храните, които консумираме, съдържат остатъци от пестициди, а в 1,6% от случаите нивата са над законово допустимите, заявява Европейският орган за безопасност на храните. Парламентът иска да насърчи употребата на пестициди с нисък риск за здравето и да опрости процеса на одобрение.

На 15 февруари депутатите в Европейския парламент одобриха резолюция, в която призовават за ускоряване на процедурата за оценяване и регистрация на биологични пестициди с нисък риск за здравето. Парламентът иска Комисията да представи конкретно законодателно предложение преди края на 2018 година. Досега само седем активни вещества, класифицирани като алтернативи с „нисък риск“, са одобрени за употреба в ЕС.

„Става въпрос за организми, вируси, бактерии, които трябва да преминат процедура на одобрение, която е не само много дълга, но и много скъпа“, посочи Херберт Дорфман (ЕНП, Италия), член на комисията на ЕП по земеделие и един от осемте автори на приетата резолюция.

Освен това някои държави-членки на ЕС не са разрешили употребата на нискорискови алтернативи, тъй като те се смятат по-малко ефективни. В същото време не са отчетени ползите от тях за биологичното земеделие, както и отрицателните ефекти за околната среда и общественото здраве от използването на химическите продукти.

„Използваме твърде много традиционните пестициди, които са химически и опасни; които са изработени да убиват живи организми. Те нанасят вреди и върху нашето здраве“, казва Павел Поц (С&Д, Чехия), друг автор на резолюцията.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР представи приоритетите си пред ДПС
Работодателските организации провеждат поредица от срещи с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори Още
Продължава Глобалният форум GS1 2017 в Брюксел
Проктър и Гембъл, Алибаба, Флипкарт и Монделийз представиха използването на стандартите GS1 в своите платформи Още
Египет е един от големите търговски партньори на България в Близкия изток
Бизнес климат и инвестиционни възможности в Египет – тема на презентация в БТПП Още
Покана за участие в двустранни бизнес срещи по време на Hannover Messe 2017
Професионална помощ на мрежата EEN преди, по време и след приключване на изложението Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международна изложба на стоки и услуги от страните от Централна и Източна Европа
9-12 юни 2017 г., гр. Нинбо, Китай. Краен срок за документи: 15 март Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
7-ма сесия по съвместна програма Евростарс-2 с краен срок 2 март 2017 г.
Инициатива Еврика стартира нова платформа - myEUREKA Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски семестър 2017 г.: България отбелязва известен напредък, но остава под наблюдение за прекомерни икономически дисбаланси
България продължава да е обект на специален мониторинг Още
Пестициди: ЕП иска повече безопасни алтернативи на химическите продукти
Около 45% от храните, които консумираме, съдържат остатъци от пестициди, а в 1,6% от случаите нивата са над законово допустимите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Унгарската национална търговска къща предлага трансфер на ноу-хау и технологии
За селското стопанство, хранителната промишленост и екологията Още