Назад

Корпоративен данък: Парламентът гласува по глобални правила за минимална ставка


Депутатите ще разискват на 18 май доклад на парламентарната комисия по икономически и парични въпроси за налагане на минимална данъчна ставка за големите компании. Директивата ще се отнася за корпорации с годишен оборот от поне 750 млн. евро.

През декември 2021 г. членовете на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Г-20 постигнаха споразумение за цялостна реформа на данъчното облагане по света с цел решаване на проблеми, свързани с цифровизацията на бизнеса. Малко по-късно Европейската комисия направи предложение за пренасяне на международните договорености в правото на ЕС.

Европейският парламент като цяло е съгласен с предложенията на Комисията. Депутатите призовават за преглед на прага, над който корпорациите подлежат на облагане поне с минималната ставка. Те също така искат Комисията да направи оценка на въздействието на новите правила върху развиващите се страни.

„Разбира се, един компромис никога не е идеален и никой не е доволен от него, но това е историческо споразумение... Преди всичко ние не трябва да задържаме нещо, което представлява историческо развитие“, заяви авторът на позицията на Парламента Орор Лалюк (С&Д, Франция) по време на дебат в парламентарната комисия на 20 април.

„Трябва да продължим да работим за това споразумението да види бял свят възможно най-бързо и то да бъде правилно приложено на практика“, подчерта г-жа Лалюк.

Европейският парламент настоява за реформи в данъчната област на световно ниво, откакто редица скандали показаха, че много мултинационални компании регистрират печалбите си в страни, където имат малко служители или дейност, но се възползват от преференциални данъчни условия.

Цифровите компании например реализират приходи в страни, където нямат значително физическо присъствие. Затова те плащат ниски данъци в тези страни, което води до липса на средства в държавния бюджет за инвестиции или социални програми.

Мерки срещу прехвърлянето на печалби


Европейската комисия направи предложение през 2018 г. за законодателство на ЕС за справедливо облагане на цифровата икономика, но липсата на съгласие между страните в ЕС и на световно ниво доведе до приемането на собствени правила от някои страни в ЕС.

Споразумението на ОИСР е насочено срещу подобна фрагментация и почива на два стълба. Първият налага единен подход към облагането на най-големите и най-печеливши мултинационални компании. Вторият въвежда минимална ставка на корпоративно облагане от 15%, за да се предотврати проблема с преместването на печалби в страни с ниско или никакво корпоративно облагане.

Гласуването в пленарна зала на 19 май ще определи становището на Парламента по нужните мерки за включването на минималната данъчна ставка в законодателството на ЕС. Крайното решение по въпроса се взема от страните членки с единодушие в Съвета.