Назад

13-та Годишна конференция за управление на кредитния риск

АЙКАП КРИФ, част от CRIF*, организира 13-та Годишна конференция за управление на кредитния риск на 7 юни / вторник/ от 13 часа в хотел ХАЯТ СОФИЯ.

В момент на икономическа несигурност, управлението на кредитния  риск е от първостепенна важност за интересите  на бизнеса и компаниите непрекъснато  търсят актуална информация, ноу-хау и модерни методи за намаляване  на риска и внедряването на нови дигитални решения. ICAP CRIF има за цел да предостави ценна информация на всички участници в събитието, дискутирана от международни лектори и висши мениджъри, представители на българския бизнес, както и да създаде възможност за ползотворен диалог по въпроси касаещи Управлението на Кредитния Риск, Дигитализацията и успешна трансформация, ESG и проблемите с веригите на доставки в световен мащаб.

В три дискусионни панела, ще бъдат представени различни бизнеси и предизвикателствата пред тях.

Събитието предлага възможност за установяване на добри бизнес контакти, за обмен на опит и идеи, и за представяне на успешни практики.

За членове на БТПП има специална цена:

- за един участник в конференция и коктейл - цена 100 евро (без ДДС).

- за повече от един участник от компания - цена 80 евро на човек (без ДДС).

Моля, регистрирайте се не по-късно от 1 юни 2022 г. на сайта на събитието - https://www.icapcrif.com/bg/en/events/credit-risk-management-conference/

За повече информация: тел.: +359 894 696 888, iilieva@icapcrif.com  или посетете www.icapcrif.com/bg

------------
* Италианска група от компании, разположени на 4 континента, лидери в предоставянето на финансова информация и технологични решения за финансовия сектор, консултантски услуги свързани с внедряването на продукти/