Назад

Национално участие в международното изложение за аерокосмическа индустрия, летищно строителство, транспорт и трафик ILA Berlin


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български фирми в Международното изложение за аерокосмическа индустрия, летищно строителство, транспорт и трафик ILA Berlin, което ще се проведе в периода 22-26.06.2022 г. в гр. Берлин, Германия.

ILA Berlin е едно от най-големите търговски изложения в света за аерокосмическа индустрия в света. Организира се на всеки две години от 1909 година насам. По време на изложението се провеждат голям брой конференции, бизнес срещи и семинари, които са насочени само за търговски посетители.

Основните продуктови групи на ILA Berlin са: самолети, хеликоптери, космически технологии, отбранителни технологии, аерокосмически технологии, силови агрегати, самолетни двигатели, компоненти, усъвършенствани материали, електронни системи, електронно оборудване, аерокосмическо оборудване, поддръжка на самолети, летищни технологии, летищно оборудване, космически изследвания, поддръжка, безпилотни авиационни системи за гражданска употреба.

Това превръща панаира в глобален форум за бранша и представя световните тенденции и иновации в сектора. Аерокосмическата индустрия интегрира високи технологии от множество сектори като машиностроене, компютърни науки, електроника и материали.

ИАНМСП организира участието на български фирми на ILA Berlin 2022 със 100 % финансиране на разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

 Участниците заплащат всички други разходите.

Пълна информация за условията за участие и необходими документи ТУК

При интерес за участие в изложението, следва най-късно до 20 май 2022 г. (петък) включително, предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя по електронен път на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието.

За допълнителна информация:

Росица Асенова, главен експерт, отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg

Тереза Мутафова, главен експерт, отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7988, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg