Назад

ЕС и Индийско-Тихоокеанският регион: естествени партньори


Европейската комисия и върховният представител приеха съвместно съобщение относно стратегията на ЕС за сътрудничество в Индийско-Тихоокеанския регион. Съвместното съобщение съдържа конкретни действия за засилване на стратегическото взаимодействие с региона, както бе възложено от Съвета на 19 април 2021 г.

ЕС и Индийско-Тихоокеанският регион са тясно свързани помежду си. Те имат много общи интереси и стабилни връзки в различни области — от търговия и инвестиции до научни изследвания и иновации, както и устойчиво развитие, изменение на климата, опазване на биологичното разнообразие и сигурност.

ЕС засилва стратегическото си взаимодействие с Индийско-Тихоокеанския регион. Неговата нарастваща икономическа, демографска и политическа тежест го превръща в ключов участник в оформянето на основания на правила международен ред и справянето с глобалните предизвикателства. ЕС има за цел да допринесе за стабилността, сигурността, просперитета и устойчивото развитие на региона в съответствие с принципите на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и международното право.

Повече информация ще намерите в документа тук.