Назад

Търговска мисия с участие в бизнес събития в Манчестър и Лийдс, Обединеното кралство


В периода 22-26.11.2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Британско-българската бизнес асоциация (БББА)  организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с участие в бизнес събития в Манчестър и Лийдс, Обединеното кралство. Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), опериращи в сферата на финтех, киберсигурност, дигитално здравеопазване, дигитална трансформация на индустриални процеси; електроника, мехатроника и машиностраене; автоматизация и роботика; иновативни индустриални технологии.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да участват в двустранни срещи и кръгли маси с представители на бизнес средите от Манчестър и Лийдс, срещи в Центъра за иновации в Манчестър, посещение на Медиа Сити – най-големия бизнес комплекс в района на Манчестър и др. Програмата на търговската мисия се изготвя в партньорство с Българското посолство във Великобритания, Търговската камара в Манчестър (Greater Manchester Chamber of Commerce), Агенцията за външни инвестиции в Манчестър (Manchester’s Inward Investment Agency MIDAS), Представителството на британското министерство на икономиката в Лийдс, Търговската камара в Лийдс и др.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Условия за участие и необходими документи ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи в срок до 24 септември 2021 г. 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Светла Запрянова, тел: 02/ 940 79 75 или Ася Андреева, тел: 02/ 940 79 89.