Брой 136 (141), 16-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

МТИТС ще представи възможностите за участие в Седма рамкова програма


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на възможностите за участие в Седма рамкова програма. Общият размер на финансирането за всички участници от Европейския съюз е над 855 милиона евро.

Това са последните конкурси от финансова рамка 2007-2013 по програми „Информационни и комуникационни технологии” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС.

Информационният ден ще се проведе на 17 юли 2012 г. (вторник) от 09:00 часа в Представителството на Европейската комисия в София, на ул. “Московска” № 9.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Държавна структура не бива да предоставя бизнес услуги
Държавата трябва да разработва стратегии и политики в съответната област, а не да предоставя услуги на крайни потребители Още
Стартира договарянето на минималните осигурителни прагове за 2013 г.
Процесът по договаряне трябва да приключи до 20 август Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Ръстът на цените на зърното – защо, докога и какво следва от това
Във всички случаи по-скъпите пшеница и царевица ще се отразят върху крайния потребител, макар и с известно забавяне Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Равнището на безработица в страната през юни намалява
По данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица през юни е 10.8% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МТИТС ще представи възможностите за участие в Седма рамкова програма