Брой 136 (141), 16-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стартира договарянето на минималните осигурителни прагове за 2013 г.


Проведе се първото заседание на работната група по определяне на минималния осигурителен доход (МОД) за 2013 г. Процесът по договаряне трябва да приключи до 20 август 2012 г. Този срок е свързан с изискването бюджетът на Националния осигурителен институт да бъде готов до 3 септември и Републиканският бюджет – до 5 септември.

Предвид кратките срокове БТПП изпрати писмо до браншовите организации - членове на Палатата, да ускорят процеса по договаряне в съответните браншове. БТПП остава на разположение за методическа помощ и консултации в процеса на договаряне.  За контакти: Александър Димитров, тел.: 02/ 8117 401, E-mail: ikontr@bcci.bg

БТПП нееднократно е възразявала срещу прилагания модел за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) в отраслите, за които няма споразумения между работодателски и синдикални организации (Виж тук). Палатата поддържа предложението си за разработване на методика за определяне на МОД за тези отрасли.

Напомняме, че през май т.г. Европейската комисия включи в препоръките  към страната ни следното: „Трябва да бъде преразгледана системата за определяне на минималните осигурителни прагове, за да се постигне баланс между необходимостта недекларираният труд да намалее и необходимостта да се гарантира, че наемането на нискоквалифицирани работници не е прекалено скъпо.

БТПП се надява това да се има предвид от компетентните държавни органи в процеса на новото договаряне.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Държавна структура не бива да предоставя бизнес услуги
Държавата трябва да разработва стратегии и политики в съответната област, а не да предоставя услуги на крайни потребители Още
Стартира договарянето на минималните осигурителни прагове за 2013 г.
Процесът по договаряне трябва да приключи до 20 август Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Ръстът на цените на зърното – защо, докога и какво следва от това
Във всички случаи по-скъпите пшеница и царевица ще се отразят върху крайния потребител, макар и с известно забавяне Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Равнището на безработица в страната през юни намалява
По данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица през юни е 10.8% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МТИТС ще представи възможностите за участие в Седма рамкова програма