Брой 136 (141), 16-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Равнището на безработица в страната през юни намалява


Равнището на безработица през юни 2012 г. е 10.8%, с 0.2 процентни пункта по-ниско от май. Това съобщи Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда са регистрирани 354 825 безработни лица. Те намаляват с 5 289 лица спрямо май.

На работа през юни са постъпили 21 577 безработни. Спрямо юни 2011 г. общо постъпилите на работа са с 2 138 лица повече. Нарастването е в резултат на по-големия брой постъпили на работа на първичния пазар, по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”) и по програми за заетост.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 11 478 безработни. В сравнение с юни 2011 г. постъпилите на първичния пазар са с 1 017 лица повече.
По схеми на ОП „РЧР” и програми за заетост са постъпили на работа 5 480 лица. Спрямо юни 2011 г. устроените по схеми на ОП „РЧР” и различни програми за заетост са с 1 447 лица повече.

По насърчителните мерки са започнали работа 409 лица.

През месеца на първичния пазар в бюрата по труда са заявени 12 782 работни места. В сравнение с юни 2011 г. броят им нараства с 1 051 места. Частният сектор е заявил 8 796 места. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 509), от търговията (2 156), от хотелиерството и ресторантьорството (1 578), от строителството (791), от селското стопанство (637), от сферата на операции с недвижими имоти (609), от транспорта (504) и др.

По програми за заетост са заявени 1 009 места, а по мерки от Закона за насърчаване на заетостта -111 работни места.

По схема „Развитие” на ОП „РЧР” са заявени 3 894 работни места.

Увеличават се местата, обявени от работодателите по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”. През месеца са заявени 1 300 места, които са почти два пъти повече от предходния месец и близо 15 пъти повече от същия месец на 2011 г. Очаква се тази тенденция да се запази като положителен ефект от информационната кампания на правителството за намаляване на младежката безработица.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Държавна структура не бива да предоставя бизнес услуги
Държавата трябва да разработва стратегии и политики в съответната област, а не да предоставя услуги на крайни потребители Още
Стартира договарянето на минималните осигурителни прагове за 2013 г.
Процесът по договаряне трябва да приключи до 20 август Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Ръстът на цените на зърното – защо, докога и какво следва от това
Във всички случаи по-скъпите пшеница и царевица ще се отразят върху крайния потребител, макар и с известно забавяне Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Равнището на безработица в страната през юни намалява
По данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица през юни е 10.8% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МТИТС ще представи възможностите за участие в Седма рамкова програма