Брой 136 (141), 16-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Държавна структура не бива да предоставя бизнес услуги


Държавна структура не бива да предоставя услуги на бизнеса, защото това е нелоялна конкуренция спрямо фирмите и неправителствените организации, които нямат публично финансиране. Неприемливо е предложението в Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) бизнес услуги да се предоставят от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) -  се казва в Становище на БТПП, подписано от председателя Цветан Симеонов, по повод проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия. 

Държавата трябва да разработва стратегии и политики в съответната област, а не да предоставя услуги на крайни потребители. Това води до нарушение на пазарните принципи и до нелоялна конкуренция от страна на държавата по отношение на частния сектор, а тези услуги поначало са предмет на дейност на специализирани организации и фирми.

В Становището на БТПП се напомня, че има тълкуване на Конституционния съд, според което „при упражняване на частна собственост всички правни субекти са равнопоставени, като изискването се отнася не само за гражданите и юридическите лица, а и за държавата и общините”. Така с извършването на бизнес услуги от държавна структура, която е финансирана с публични средства и която осъществява конкурираща дейност с фирми или НПО, се нарушава принципа на равнопоставеност на субектите и се поставя в привилегировано положение спрямо последните. На практика се проявява дискриминация спрямо фирмите и НПО, които не разполагат с публично финансиране.

По тези причини БТПП предлага ИАНМСП да възлага с договор (аутсорсване) изпълнението на услуги на бизнес организации, разполагащи с необходимата база и капацитет и доказали своите качества, разбира се при условията на обществени поръчки.

Агенцията следва да извършва контрол на качеството на предоставените от външни изпълнители услуги. По този начин ще се осъществи ефективно използване на публичните средства и избягване на нелоялна конкуренция.

Палатата напомня още, че организирането участието на МСП в международни панаири и изложения попада в предмета на дейност на търговски палати, браншови асоциации и специализирани фирми и затова не следва да се възлага от Закона на ИАНМСП. Така отново се създават условия за нелоялна конкуренция и се нарушават принципите на пазарната икономика. И тук БТПП предлага да се предвиди изпълнението да става чрез договор за възлагане (аутсорсване).

Становище на БТПП

Проект на ЗИД на Закона за малки и средни предприятия

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Държавна структура не бива да предоставя бизнес услуги
Държавата трябва да разработва стратегии и политики в съответната област, а не да предоставя услуги на крайни потребители Още
Стартира договарянето на минималните осигурителни прагове за 2013 г.
Процесът по договаряне трябва да приключи до 20 август Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Ръстът на цените на зърното – защо, докога и какво следва от това
Във всички случаи по-скъпите пшеница и царевица ще се отразят върху крайния потребител, макар и с известно забавяне Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Равнището на безработица в страната през юни намалява
По данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица през юни е 10.8% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МТИТС ще представи възможностите за участие в Седма рамкова програма