Назад

Онлайн семинар, насочен към потребителите на Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) в България


Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) организира онлайн семинар насочен към потребителите в България. Семинарът се осъществява със съдействието на GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays България) и Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Основните тематики в семинара ще засегнат използването на данни и услуги на CAMS в областта на качеството на атмосферния въздух, слънчевата енергия, емисиите на парникови газове.

Еднодневният семинар е отворен за всички настоящи и бъдещи потребители на CAMS в България и ще се проведе онлайн на 21 юни 2022 г.

Участието в CAMS семинара е възможност за заинтересованите лица да научат повече от  опита на съществуващи потребители на услугите на CAMS, както и да чуят как те използват данните в тяхната работа; да се срещнат с членове от екипа на CAMS; да научат какви са свързаните с CAMS дейности на национално ниво в България; и да обменят опит с различни потребители на CAMS услугите.

Участниците в семинара ще могат да задават въпроси и споделят мнения за бъдещото развитие на CAMS.

В рамките на семинара участниците ще научат какво е настоящото състояние на CAMS и какви са планираните нови типове услуги, данни и продукти; ще получат информация за Национална програма за сътрудничество с CAMS; ще се запознаят с вече съществуващи приложения на CAMS в областта на слънчевата енергия, емисиите на парникови газове, качеството на атмосферния въздух в Европа и България.
Специално място ще бъде отделено на дискусия, как различните потребители могат да си взаимодействат за изпълнение на национални задачи, бъдещото развитие на CAMS, както и в успешното използване на услугите на CAMS в България.

Участието в семинара е отворено за всички – очаквайте скоро програма и линк за регистрация!

Ако желаете да представите ваше приложение с CAMS (съществуващо или планирано) в рамките на семинара, моля свържете се с координаторите от България:
Васил Василев, +359(0)878110230, GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays България)
Емилия Георгиева, +359(0)894216083, НИМХ или пишете на:    copernicus@geopolymorphic-cloud.org