Назад

Споделена визия за по-добър свят – мотото на Световния ден на стандартизацията, 14 октомври 2021


Всички искаме да живеем в свят, който е по-добър, по-справедлив и по-устойчив. Свят, на който да можем да се радваме днес, и в същото време да опазваме за бъдещите поколения.

Целите за устойчиво развитие на ООН представляват споделена визия за мир и просперитет за хората и планетата. Всяка цел изисква действие и може да бъде постигната само ако работим заедно.

Международните стандарти предлагат практически решения, които всички ние можем да подкрепим. Чрез използване на международните стандарти всеки става част от решението.

Тъй като в момента сме изправени пред спешното предизвикателство, което COVID-19 ни донесе - „да бъдем по-добре подготвени” - IEC, ISO и ITU, световните лидери в разработването на международните стандарти, призовават глобалната общност да обедини своите сили. Българският институт за стандартизация също се присъединява към международните организации и подкрепя световната кампания. Нека да направим своята споделена визия реалност!

Призив към международната стандартизационна общност - видео