Назад

Актуализирана е инструкция за попълване на „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне


Агенцията по обществени поръчки обнови публикувана Инструкция относно попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 от Закона за обществените поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), при процедури стартирани след 01.01.2021 г.

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.