Брой 162 (922), 24-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международния форум-конгрес WEBIT 2015, Истанбул, Турция


В периода 17 – 20 ноември 2015 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международния форум-конгрес WEBIT 2015, гр. Истанбул, Турция. В търговската мисия ще бъдат включени български предприятия от сектора ИКТ.

Агенцията поема разходите на един представител от предприятие за самолетен билет, трансфери летище – хотел – летище, хотелско настаняване и разходи за вътрешен транспорт (когато е необходимо), отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия. При организиране на двустранни срещи – наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори, възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и пр. ИАНМСП поема всички или част от тези разходи.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи.

Пълна информация за условията за участие и необходими документи  ТУК

Краен срок за кандидатстване: 12 септември 2015 г.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Мирела Тасева, старши експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 83, Иво Илиев, старши експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 78, Елица Попадийна главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 82.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Международния форум за бизнес и туризъм 2015
Ще бъдат представени новите проекти за развитието на бизнеса и туризма както на Балканите, така и на международно ниво Още
БТПП информира за Глобална конференция на GS1, посветена на здравеопазването
Основни теми: регулаторни изисквания, използване на нови технологии и системи, внедряване на стандартите GS1 в болниците Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Заплатите ускоряват ръста си*
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международния форум-конгрес WEBIT 2015, Истанбул, Турция
17 – 20 ноември 2015 г. Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията предоставя услуга: „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“
Като превенция срещу нерегламентирани действия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
Целта е улесняване практическото прилагане на закона Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Продажба на дялове на държавата в акционерни дружества в Узбекистан
Търг в Грузия за изпълнение на строителни работи