Брой 162 (922), 24-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Търг в Грузия за изпълнение на строителни работи


СТИВ Тбилиси  информира, че правителството на Грузия е получило финансиране от Световната банка и възнамерява да използва постъпилите средства за проект за второстепенни и местни пътища. Очаква се пилотния проект да обхване пътна мрежа от около 117 км, съдържаща павирани пътища в общ пакет. Периодът на изпълнение е 60 месеца.

Дирекцията по пътищата (Road Department - RD) към Министерството на регионалното развитие и инфраструктурата (MRDI) на Грузия е обявила търг за изпълнение дейностите за строителни работи. Той ще се проведе по процедурите на международната тръжна процедура, както е посочено в Насоките на Световната банка: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers (January, 2011)  и е открито за всички допустими кандидати, както са определени в насоките.

Търгът е анонсиран на UNDB Online, (http://www.devbusiness.com/ProjectViewer.aspx?ProjectID=56480&ProjectType=1), уеб страниците на RD и Агенцията за обществените поръчки.

Краен срок за приемане на оферти е 6 ноември 2015 г.

Допълнителна информация за изискванията към участниците в търга и контакти на лицето, определено за запитвания  ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Международния форум за бизнес и туризъм 2015
Ще бъдат представени новите проекти за развитието на бизнеса и туризма както на Балканите, така и на международно ниво Още
БТПП информира за Глобална конференция на GS1, посветена на здравеопазването
Основни теми: регулаторни изисквания, използване на нови технологии и системи, внедряване на стандартите GS1 в болниците Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Заплатите ускоряват ръста си*
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международния форум-конгрес WEBIT 2015, Истанбул, Турция
17 – 20 ноември 2015 г. Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията предоставя услуга: „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“
Като превенция срещу нерегламентирани действия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
Целта е улесняване практическото прилагане на закона Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Продажба на дялове на държавата в акционерни дружества в Узбекистан
Търг в Грузия за изпълнение на строителни работи