Брой 188 (445), 27-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Бизнес делегация и национален щанд в рамките на International Engineering Sourcing Show 2014 в Мумбай, Индия


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес делегация и национален щанд в рамките на International Engineering Sourcing Show (IESS) 2014 в гр. Мумбай, Индия.

На международния панаир, който ще се проведе от 21.–24.01.2014, са представени темите: Индустриално оборудване и машини; Поддоставки и инвестиционни продукти; Модерни технологии и развойна дейност; Компоненти за автомобилостроенето.

За българските предприятия, които предлагат съвременни инженерни продукти и решения за промишлеността, панаирното участие е много добра възможност да стъпят на един от най-бързо разрастващите се пазари в света и да осъществят контакти с потенциални бизнес партньори от Индия и други страни.

ИАНМСП организира участието на българските фирми на национален щанд с обща изложбена площ 100 м2 .

Условията за кандидатстване и документи са на разположение ТУК

Документите се подават най-късно до 11.10.2013 в деловодството на ИАНМСП (ул. „Леге” 2-4, 1000 София) или с електронен подпис на имейл t.mutafova@sme.government.bg.

За контакт: Тереза Мутафова, тел.: 02 940 7988, имейл: t.mutafova@sme.government.bg

Подробна информация за панаира ще откриете на www.iesshow.in.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-хърватски бизнес форум ще се проведе в БТПП
Събитието е в рамките на официална визита на президента на Хърватия в София Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАР инициира работна среща с големите преработвателни металургични предприятия
Формулирани са конкретни предложения за изменение, допълнение или отмяна на определени разпоредби в ЗУО Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация и национален щанд в рамките на International Engineering Sourcing Show 2014 в Мумбай, Индия
Краен срок за подаване на документи: 11 октомври 2013 Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
От 1 януари 2014 г. влизат в сила нови бандероли за тютюневите изделия и алкохола
Заповедите за утвърждаване на новите образци на бандероли са публикувани в днешния брой на Държавен вестник Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на бизнес климата в промишлеността
Песимистични нагласи в строителството и услугите Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Предложения за промени в Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент гласува доклад за борбата със заблуждаващи търговски практики
Предлага се изграждане на база данни за заблуждаващите практики и за осъдените компании, които да бъдат изключени от получаването на европейски субсидии или на обществени поръчки Още