Брой 188 (445), 27-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Предложения за промени в Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция


На заседанието на Комитета по патентно право към Административния съвет на Европейската патентна организация - ЕПО, което се проведе в Мюнхен на 17 септември 2013 г., бяха разгледани три документа, предлагащи промени в Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция, по отношение на:

Патентното ведомство на Р България предлага за обществено обсъждане цитираните три документа като очаква становища по тях до 10 октомври 2013 г. на адрес: mrasheva@bpo.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-хърватски бизнес форум ще се проведе в БТПП
Събитието е в рамките на официална визита на президента на Хърватия в София Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАР инициира работна среща с големите преработвателни металургични предприятия
Формулирани са конкретни предложения за изменение, допълнение или отмяна на определени разпоредби в ЗУО Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация и национален щанд в рамките на International Engineering Sourcing Show 2014 в Мумбай, Индия
Краен срок за подаване на документи: 11 октомври 2013 Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
От 1 януари 2014 г. влизат в сила нови бандероли за тютюневите изделия и алкохола
Заповедите за утвърждаване на новите образци на бандероли са публикувани в днешния брой на Държавен вестник Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на бизнес климата в промишлеността
Песимистични нагласи в строителството и услугите Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Предложения за промени в Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент гласува доклад за борбата със заблуждаващи търговски практики
Предлага се изграждане на база данни за заблуждаващите практики и за осъдените компании, които да бъдат изключени от получаването на европейски субсидии или на обществени поръчки Още