Брой 188 (445), 27-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Подобрение на бизнес климата в промишлеността


През септември 2013 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец, като анкетата на Националния статистически институт (НСИ) отчита подобрение на показателя в промишлеността и влошаване в строителството и в сектора на услугите.

Така за втори пореден месец общият показател за настроенията на мениджърите у нас остава без промяна. Припомняме, че през август коефициентът също остана на същото равнище а през юли нарастна с 1,4 пункта.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността” се повишава с 2.6 пункта в сравнение с август поради по-оптимистичните оценки и очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира и подобрение на настоящата производствена активност, като и очакванията за следващите три месеца са дейността да се увеличи.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната за пореден месец остават основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, посочени съответно от 56 и 46.5% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През деветия месец на годината съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 2.5 пункта. Това се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с август, но прогнозите им за следващите три месеца са по-песимистични.

Основната пречка за развитието на бизнеса в отрасъла отново е несигурната икономическа среда, чието негативно въздействие се засилва през последния месец (с 3.7 пункта). На второ и трето място са „финансовите проблеми” и „конкуренцията в бранша”.

Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” запазва равнището си от предходния месец. Прогнозите на търговците на дребно за развитието на бизнеса в отрасъла през следващите шест месеца са благоприятни. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават оптимистични, макар и по-резервирани, в сравнение с август.

Най-сериозният фактор, затрудняващ  дейността в отрасъла, продължава да е несигурната икономическа среда, въпреки че е регистрирано намаление на отрицателното й влияние с 14.7 пункта. В същото време факторите „недостатъчно търсене” и „конкуренция в бранша” засилват негативното си въздействие.

По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” отчита спад с 2.2 пункта поради влошените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Същевременно обаче прогнозите им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват, но това няма да бъде съпроводено с допълнително наемане на персонал.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и  недостатъчното търсене.

Относно продажните цени в сектора на услугите по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-хърватски бизнес форум ще се проведе в БТПП
Събитието е в рамките на официална визита на президента на Хърватия в София Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАР инициира работна среща с големите преработвателни металургични предприятия
Формулирани са конкретни предложения за изменение, допълнение или отмяна на определени разпоредби в ЗУО Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация и национален щанд в рамките на International Engineering Sourcing Show 2014 в Мумбай, Индия
Краен срок за подаване на документи: 11 октомври 2013 Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
От 1 януари 2014 г. влизат в сила нови бандероли за тютюневите изделия и алкохола
Заповедите за утвърждаване на новите образци на бандероли са публикувани в днешния брой на Държавен вестник Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на бизнес климата в промишлеността
Песимистични нагласи в строителството и услугите Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Предложения за промени в Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент гласува доклад за борбата със заблуждаващи търговски практики
Предлага се изграждане на база данни за заблуждаващите практики и за осъдените компании, които да бъдат изключени от получаването на европейски субсидии или на обществени поръчки Още