Брой 216 (221), 06-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Регионална енергийна конференция: "Енергийно развитие в променящия се свят"


На 11 и 12 декември 2012 г. в столичния хотел "Шератон" ще се проведе регионалната енергийна конференция: "Енергийно развитие в променящия се свят – стратегии, предизвикателства, възможности". Събитието се организира от Българския енергиен форум. 

Откриването ще се състои на 11 декември  от 9 ч. Тогава приветствия ще отправят министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и чуждестранни представители. Конференцията е разделена на следните три панела:

  • Панел 1: Eнергийни стратегии, либерализация на пазара, национална енергийна сигурност.
  • Панел 2: Бъдещето на конвенционалната енергетика – ролята  на новите технологии и предизвикателства.  
  • Панел 3: Сигурност на доставките на природен газ – нови проекти и  възможности за диверсификация на доставките.

Целта на конференцията е да подложи на дискусия актуалните предизвикателства пред енергийното развитие на страните в Централна Европа, отчитайки съвременната икономическа ситуация и световната криза. Ключовите сектори на енергетиката, които ще бъдат обект на дискусии, са конвенционалната енергетика, либерализацията на енергийния пазар, новите проекти и възможностите за диверсификация на доставките на хидрокрбонати, предстоящите пазарни реформи.

В конференцията ще бъдат поканени за участие, вкл. с доклади, представители на Европейските институции, членове на Европейския Парламент, представители на държавната администрация на страните – членки на ЕС, на оператори на енергийни дружества, инвеститори, регулаторни органи, научни работници, консултантски компании.

За допълнителна информация  http://bulenergyforum.org/

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отбеляза 200 години от основаването на първото сдружение на търговците в България
Целта е да се оцени значимата роля на гилдията на търговците в обществото и важното й място в процеса на икономическото изграждане Още
Йорданска бизнес делегация е на посещение у нас
Интересите на йорданските предприемачи са насочени към възможностите на българската хранително-вкусова промишленост Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2013 г.
Проекти се приемат в бюрата по труда в страната от 5 до 16 ноември Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Концепция за електронното правосъдие
Предвижда се поетапното въвеждане на електронното правосъдие в срок от 3 г., след приемане на съответните нормативни актове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Общият процент на грешки при разходването на средствата на ЕС е под 4% за трета поредна година, според годишния доклад на Сметната палата
Процентът на грешките в селското стопанство е отбелязал увеличение в сравнение с 2010 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Регионална енергийна конференция: "Енергийно развитие в променящия се свят"