Брой 216 (221), 06-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Стартира набирането на проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2013 г.


Проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” се приемат в бюрата по труда в страната от 5 до 16 ноември 2012 г. Предвижда се да бъдат разкрити над 3 200 работни места в общополезни за общината и държавата дейности, социални дейности, дейности за подобряване условията на труд и работна среда и дейности в основното производство на предприятия без държавно и/или общинско участие.

Работодатели по програмата могат да бъдат областни управители, общински администрации, общински и държавни фирми, частни фирми, неправителствени организации. Те могат да получат консултации от служителите от бюрата по труда и от регионалните служби по заетостта.

Програмата се осъществява на проектен принцип. Процесът на оценка и класиране на подадените проекти ще приключи на 28.12.2012 г., когато Агенцията по заетостта ще обяви окончателно одобрените за финансиране проекти. За по-голяма прозрачност, списъкът на одобрените за финансиране проекти ще бъде поместен и на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

Пълна информация за условията, формулярите и критериите, на които трябва да отговарят проектите, може да се получи в бюрата по труда, регионалните служби по заетостта, както и на интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg .

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отбеляза 200 години от основаването на първото сдружение на търговците в България
Целта е да се оцени значимата роля на гилдията на търговците в обществото и важното й място в процеса на икономическото изграждане Още
Йорданска бизнес делегация е на посещение у нас
Интересите на йорданските предприемачи са насочени към възможностите на българската хранително-вкусова промишленост Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2013 г.
Проекти се приемат в бюрата по труда в страната от 5 до 16 ноември Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Концепция за електронното правосъдие
Предвижда се поетапното въвеждане на електронното правосъдие в срок от 3 г., след приемане на съответните нормативни актове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Общият процент на грешки при разходването на средствата на ЕС е под 4% за трета поредна година, според годишния доклад на Сметната палата
Процентът на грешките в селското стопанство е отбелязал увеличение в сравнение с 2010 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Регионална енергийна конференция: "Енергийно развитие в променящия се свят"