Търговска мисия с посещение на Международно изложение за храни и напитки Gulfood


В периода 12-17.02.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с посещение на Международно изложение за храни и напитки Gulfood, Дубай, ОАЕ.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия, производители на хранителни продукти (пресни, замразени, охладени сухи храни, пакетирани и консервирани изделия и напитки), сладкарски, захарни и шоколадови изделия.

Програмата на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят изложението, да участват в двустранни срещи, семинари и кръгли маси с представените на изложението чуждестранни фирми.

Gulfood е най-голямата специализирана изложба за сектор хранително-вкусовата промишленост в региона на Персийския залив, в която ежегодно се включват над 5000 изложители от цял свят. Събитието се нарежда сред най-мащабните в света и е отличен инструмент за развитие на бизнеса, като официалната му статистика показва, че 71% от изложителите и посетителите реализират поръчки в първите 12 месеца след изложението в размер до 500 000 долара.

По време на мисията компаниите ще имат възможност да се запознаят с потенциални бизнес партньори от Близкия Изток, Азия, Африка, Европа и САЩ, като наред с това да станат част от редица съпътстващи събития, които представят последните тенденции в сектора на ХВП. Тази година Gulfood 2022 ще се проведе при засилени мерки за безопасност, свързани с пандемията COVID-19.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема разходите, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Пълна информация за условията за участие и необходими документи ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17 декември 2021 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 24:00 часа на 17 декември 2021 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер е валидна датата на входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП. За допълнителна информация можете да се обръщате към Светла Запрянова, тел: 02/ 940 79 75 или Ася Андреева, тел: 02/ 940 79 89.