Назад

Конференция на тема: “Да превърнем единния пазар в хоризонт за европейските МСП“


В рамките на френското председателство на Съвета на ЕС на 21 юни 2022 г. в хибриден формат ще се проведе конференция на тема: “Да превърнем единния пазар в хоризонт за европейските МСП“.

Единният пазар с 447 милиона потребители и 18% дял  от световната икономика е отлично място за развитие на МСП. Трансграничните дейности на МСП обаче в някои случаи са ограничени от регулаторни и нерегулаторни бариери, които ги засягат както на местно, така и на национално ниво. Целта на конференцията е да се проучат инструментите, които могат да бъдат мобилизирани, и действията, които трябва да бъдат предприети, за да се даде възможност на европейските МСП да се възползват пълноценно от единния пазар и неговото развитие.

При интерес към събитието може да се регистрирате за дистанционно участие на следния линк: https://evenium-site.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=DJmz6uF8ylY6JU-zY2My7udo.gl3?pg=inscription.

В програмата са включени следните теми: единния пазар в полза на МСП; представяне на Solvit – инструмент за извънсъдебно разрешаване на спорове; околна среда и енергийна зависимост; панел за цифровизация; обществените поръчки – лост за развитието на европейските МСП; инструменти за финансиране на МСП в рамките на единния пазар.

Програма