Назад

Втора партньорска среща по проект “SURE – Устойчиво и отговорно предприемачество” по програма ЕРАЗЪМ+


На 9 и 10 юни представители на Търговско-промишлена палата - Враца взеха участие във втората партньорска среща по проект „SURE – Устойчиво и отговорно предприемачество“, която се състоя в Париж, Франция.  Домакин бе френският партньор по проекта - Agence LUCIE. Проектът е финансиран по програма Еразъм+ КА2 на Европейската комисия и се изпълнява от консорциум от 5 партньора от Франция, България, Италия и Белгия.

Проектът цели да разработи учебни ресурси по темите корпоративна социална отговорност (КСО) и зелени умения, предназначени за обучители в сферата на професионалното образование и обучение, които да подкрепят индивидуални предприемачи.

По време на срещата партньорите работиха в групи по първия от трите резултата от проекта -  Инструмента за оценка на устойчиви практики в предприемачеството, като споделяха и класифицираха добри практики, свързани с различните типове отговорно инвестиране. Първият продукт по проект SURE ще бъде разработен до края на ноември 2022 г. и ще бъде представен на целевата група по проекта.

За повече информация:

https://sure-project.eu/

https://www.cci-vratsa.org/bg/sure-ustoychivo-i-otgovorno-predpriemachestvo

Търговско-промишлена палата - Враца, Мая Милова, e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org, тел.: 092/660271.