Възможности за участие в обществени поръчки на Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници /ЕУМЕТСАТ/


Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) представлява Република България в Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници ЕУМЕТСАТ и участва във всички основни научни и оперативни дейности. НИМХ организира онлайн семинар за българската индустрия относно възможностите наши компании да участват в предстоящи процедури за възлагане на ЕУМЕТСАТ.

Над 80% от бюджета на ЕУМЕТСАТ се разходва чрез процедури за публично възлагане на услуги и доставки. Дейностите, които ЕУМЕТСАТ възлага чрез обществени поръчки, са няколко групи и по-специално:

  • Развитие на наземния сегмент и по-специално спътников мониторинг; обработка на метеорологични продукти и наземни станции;
  • Услуги, в т.ч. и рамкови споразумения за софтуер, телекомуникации; обучения; организация на събития, маркетинг и реклама; поддръжка на софтуер и много други;
  • Изследователски проучвания и
  • Хардуер.

За дейности на ЕУМЕТСАТ под 100 000 евро има възможност компаниите да бъдат включени в нарочен списък на ЕУМЕТСАТ за директно възлагане чрез събиране на оферти. За целта се изпраща информация за предмета и обхвата на дейностите на дадена компания до департамента за възлагане на поръчки и договори на ЕУМЕТСАТ.

Детайлно представяне на всички тези възможности, в т.ч. и предстоящите обществени поръчки за 2022 г. ще бъде направено на специален онлайн семинар за България и български компании, който ще се състои на 10 февруари 2022 г. от 11.00 часа с продължителност около 3 часа. Програмата ще покрива представяне на стратегията и основните направления на ЕУМЕТСАТ и информация за условията на обществените поръчки, системата за електронно подаване на оферти и други бизнес възможности в т.ч. предстоящите за 2022 г.

За допълнителна информация и регистрация в семинара:  Lora.Yosifova@meteo.bg, тел.: + 359 2 462 4682 и +359 878 966 524.