Назад

Покана към български фирми за участие в изложения в Ирак през март т.г.


В продължение на работната среща, проведена миналата седмица, между председателя на БТПП и председателя на Българо-иракския бизнес форум, Палатата информира за две предстоящи изложения в Ирак:

► 13-та Земеделска седмица за техника и земеделски продукти /14 – 20 Март 2022 г./

Изложението ще обхване следните теми в земеделската технология - техника и продукти:

 • Земеделска техника и земеделски машини
 • Торове и препарати за борба с земеделски вредители
 • Техники за яйцевъдство и технология за изграждане на птицеферми
 • Парници за различни земеделски култури
 • Различни ферми за отглеждане на добитък
 • Технология и техника за мляко - обработка
 • Технология и техника за пчелна и пчелни продукти
 • Технология за рибовъдство
 • Технология и техника за обезсоляване на почвата
 • Водни помпи и ел. генератори
 • Фирми за обработка на земеделските отпадъци
 • Техника за обработка и консервиране на фурми
 • Земеделска авиация
 • Различни торове и препарати за обогатяване на почвата
 • Семена и технология за подобряването им
 • Хладилни складове
 • Стационарни малки фабрики / полеви /
 • Водни басейни и системи за поливане
 • Сондажи и сондажна техника
 • Съвременна технология за пренос на водата за поливане / помпи и тръби /
 • Технология за откриване на подземни води
 • Машини и тежки съоръжения за напояване
 • Машини и съоръжения за премахване на водни растения

За повече информация и участие вижте форма за участие, покана и тук.

►  Iraq International Real Estate Exhibition /28-31 март 2022/
Събитието обхваща следните сектори и участници:

 • Инвестиции в недвижимо имущество
 • Търговски и жилищни проекти
 • Банки и институции, занимаващи се с финансиране на проекти в недвижимо имущество
 • Консултантски услуги
 • Инвестиционни компании
 • Свободни зони
 • Строителство
 • Суровини и материали за строителството
 • Съоръжения и екипировка за строителството
 • Керамика и санитария
 • Бои и строителни смеси
 • Метални изделия за строителството
 • Инженерингови компании
 • Дизайн и декорация
 • Управление на недвижимо имущество

За повече информация и участие вижте договор за участие и брошура на изложението.

За въпроси и съдействие:

Българо-иракски бизнес форум, инж. Ясин Исса Алхамдани, тел.: 0888 512396, forumiraq@abv.bg

БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“
Габриела Димитрова, тел.: 02 8117 489, е-мейл: interdpt@bcci.bg