Защитата на правото на собственост е предпоставка за благосъстояние


Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

За поредна година Институтът за пазарна икономика представя  международния индекс „Право на собственост”, разработван от Алианс „Право на собственост”. Индексът оценява защитата на интелектуалната собственост по света, а в изданието за 2021 г. са включени 129 държави, обхващащи 94% от населението на света и допринасящи за 98% от световния БВП. Индексът се издава за 15-та поредна година и вече се е утвърдил като подходящ инструмент за проследяване на ефективността на защитата на правото на собственост и връзката ѝ с просперитета на обществата в световен, регионален и вътрешнодържавен план.

Резултатите са формирани въз основа на представянето на държавите по 11 индикатора в три различни области: 1) правна и политическа среда; 2) право на физическа собственост и 3) право на интелектуална собственост.

Средният резултат в света e 5,60 т. от максималните 10 точки и намалява за трета поредна година. На първо място в класацията е Швейцария (8,15 т.), следвана от Сингапур (8,09 т.) и Нова Зеландия (8,08 т.). Топ 10 се допълва от Финландия, Люксембург, САЩ, Нидерландия, Норвегия, Дания и Австрия.

На дъното на класацията са Хаити, Венецуела и Йемен – всички с по под 3 точки.

 

Докладът оценява и как защитата на правото на собственост влияе върху благосъстоянието. При съпоставката на резултатите от индекса и икономическото представяне  на различните държави се забелязват сериозни разлики. Държавите са разделени на пет групи (квинтили) по реда на резултата си. Първенците в класацията (първите 20% от включените държави) се радват на 19 пъти по-висок среден доход на човек от населението в сравнение със страните на дъното (последните 20% от включените държави).

Анализът показва и че по-добрата защита на правото на собственост води до повече инвестиции, по-ниско неравенство в доходите, по-малко бедност и по-висока конкурентоспособност.

Къде е България

България получава 5,60 т. (от 10 т.) и се нарежда на 56-то място (от 129 държави), след Ямайка и преди Индия. Спрямо миналогодишното издание резултатът на страната намалява с 0,1 т. и България губи една позиция в страната.

 

Липсата на осезаем напредък предвид ниската стартова позиция, особено за европейска държава, представя изключително незадоволителното ниво на защитата на правото на собственост в страната.

Най-ниски продължават да са резултатите в областта на правната и политическа среда (5,0 т.), доказвайки за пореден път, че в България липсват независимост на съдебната власт (традиционно най-слабия индикатор с 3,8 т.), върховенство на закона, политическа стабилност и контрол над корупцията. В тази категория България се нарежда между Тринидад и Тобаго и Китай.

В областта на правото на физическа собственост (6,5 т.), въпреки че оценката за достъп до заеми нараства, няма подобрение при индикаторите за регистрация на собственост и защита на правото на физическа собственост. В тази категория България се нарежда между Унгария и Хондурас.

Индикаторите за защита на правото на интелектуална собственост (5,9 т.) показват, че липсата на защита на правото на интелектуална собственост и широкоразпространеното пиратство на авторски права продължават да са сред големите проблеми в страната. В тази категория България се нарежда между Хърватия и Гърция.

Индексът „Право на собственост” още веднъж показва притеснителните проблеми в правната среда в България, както и липсата на значително подобрение. Това води до повече корупция и по-малко инвестиции, а резултатът в дългосрочен план са по-ниски доходи и стандарт на живот и по-високо неравенство.