Назад

Международен форум за сътрудничество Китай - Централна и Източна Европа


Петият международен форум на кметовете и представителите на търговските палати на столиците на Китай и на 17-те държави от Централна и Източна Европа ще се проведе на 17 ноември 2021 /сряда/ във виртуална среда чрез платформата ZOOM. Столицата домакин на събитието е Сараево.

Инициативата има за цел да засили и разшири сътрудничеството между Пекин - столицата на Китайската народна република, и столиците на страните от Централна и Източна Европа в следните области: инвестиции, транспорт, финанси, наука, образование и култура.

Пандемията от Covid-19 подчерта необходимостта от многостранно и открито сътрудничество. Ето защо се очаква кметовете да обединят своите усилия за по-високо ниво на устойчиво и взаимноизгодно сътрудничество между столиците на Китай и ЦИЕ и да споделят добри практики за координиране на контрола върху пандемията и икономическото възстановяване.

Освен кръглата маса и дискусия между кметовете и представители на търговско-промишлените палати на столиците на Китай  и страните от ЦИЕ, ще се проведе и дискусия между фирмите в региона. Онлайн събитието ще се проведе на 17 ноември 2021 от 11.45ч.

Подробности за участие в срещата и профили на фирмите  ТУК

Програма ТУК