Назад

Пилотно обучение през платформата, създадена по проект Career 4.0Ученици от 8 клас на ПТГ "Д-р Никола Василиади" Габрово (Специалност Приложно програмиране) провеждат пилотно обучение през създадената по проект Career 4.0 платформа https://app.career4.eu/bg / . Габровската търговско-промишлена палата е партньор за България по този проект. Водеща организация е Институтът за трудово-правни науки в Бохум, Германия. Платформата е многоезична, организирана по иновативен начин, дава широки възможности, както за получаване на знания по предприемачество, така и за оценка на предприемаческия талант на участниците. Цялото обучение - и за работа с платформата, и за придобиване на определени знания и умения, се извърши онлайн. През цялото време участниците са съпровождани и подпомагани от ментори – от Центъра за кариерно ориентиране в Габрово, Пенка Пенева от ПТГ "Д-р Н. Василиади", Галя. Михнева от Габровската търговско-промишлена палата. Самите те преди това преминаха през обучение за използване на платформата.

Това обучение ще помогне на участниците, както за усвояване на знанията по предприемачество - предмет, който изучават в момента, така и за по-добро познаване на приложните софтуерни решения, към разработването на които са се насочили.

Планира се провеждане на летен лагер през 2022 г. с ученици от гимназиите от Габровска и Ловешка област.