Брой 227 (2233), 25-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Висшето училище по застраховане и финанси организира кръгла маса на тема „Външна търговия и пандемия“


Клубът по международна икономика към Лабораторията за научно-приложни изследвания на Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab организира кръгла маса на тема „Външна търговия и пандемия“. Събитието ще се проведе онлайн на 2 декември от 10,30 часа и ще се излъчва на живо в официалната Facebook страница на ВУЗФ.

Дискусиите ще са в следните направления: световната търговия и европейският отговор на шока върху търговията в ЕС ; прекъсването на веригите на стойността и взаимовръзката между вътрешна и външна търговия.

Шанс ли е пандемията за българската външна търговия – отговор на този въпрос ще даде финалната дискусия.

Сред основните лектори във форума ще бъдат водещи експерти и преподаватели по международна търговия. Участие ще вземат и представители на Министерство на икономиката, както и представители на Службите по търговско-икономически въпроси на България в чужбина.

Целта на дискусията е да се очертаят основните проблеми и рискове пред външната търговия на страната във връзка с разпространението на COVID-19  и очертаят предложения за тяхното решаване.

Сред основните лектори са доказани експерти и преподаватели във ВУЗФ - проф. д-р Даниела Бобева, проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д-р Виржиния Желязкова, както и проф. д-р Искра Балканска от Института за икономически изследвания на БАН. По темата ще се включат проф. д-р Татяна Хубенова от БАН, проф. д-р Веселина Димитрова от Икономически университет във Варна, експертът по външна търговия Борислав Георгиев и др.

Всички материали от кръглата маса ще бъдат издадени под формата на колективен труд от издателството на ВУЗФ. Крайният срок за регистрация за участие в дискусията е  30 ноември на еmail: info@vuzflab.eu.

Повече подробности за събитието, програмата и лекторите можете да откриете на уебсайта на VUZF LAB – www.vuzflab.eu.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения за нови мерки за намаляване на негативното отражение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху икономиката на България при втората вълна на COVID-19
Финално събитие по проект SKILLS+
На 2 декември в онлайн формат, с участие на партньори от 11 държави Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Благоевград проведе национално информационно събитие по проект S.M.I.Le
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Виртуална сесия на Управителния съвет на Международната организация на работодателите (МОР)
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията прие нови Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Подгответе бизнеса си за януари 2021 г., ако сте със седалище в ЕС
Британско посолство, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Висшето училище по застраховане и финанси организира кръгла маса на тема „Външна търговия и пандемия“
Онлайн на 2 декември от 10,30 часа Още