Брой 227 (2233), 25-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Виртуална сесия на Управителния съвет на Международната организация на работодателите (МОР)


След бързото разпространение на COVID-19 по света, Управителният съвет на Международната организация на работодателите (МОР) взе решения за отлагането на Генералния съвет на МОР за 2020 година, който първоначално се предвиждаше да се осъществи физически на 24 май 2020 г., и за преместването му на 24 ноември 2020г. Докато голяма част от административната дейност на Генералния съвет се извършва по електронен ред от секретариата на МОР, има един елемент, който е в очакване и изисква решение на това заседание на Генералния съвет, а именно изборът на управителния съвет на МОР.

Мандатът на членовете на Управителния съвет за 2017-2020 изтича автоматично на датата на провеждане на Генералния съвет за 2020 г.(24 ноември 2020 г). Препоръчва се мандатът на настоящите членове на УС да бъде удължен за една допълнителна година. Това също ще позволи изборите за управителен съвет на МОР да се приведат в съответствие с тези на членовете на общото събрание, т.е. 2021-2024. Следователно настоящите членове на Управителния съвет на МОР ще продължат да упражняват своите функции до следващия Генерален съвет, който трябва да се състои през юни 2021 г.

Въпроси, свързани с миграцията

Пандемията COVID-19 повлия на трудовата миграция на национално, регионално и глобално ниво в такива мащаби, които не са виждани в близкото минало. Избухването на пандемията COVID-19 принуди правителствата да приложат набор от временни мерки, за да бъде ограничено разпространението на вируса. Неблагоприятните последици от подобни мерки върху бизнеса не само подчертаха и задълбочиха пропуските и несъответствия в националните миграционни политики по света, но също така демонстрираха важността бизнесът да води диалог с правителствата, за да се гарантира, че неоправданите дестабилизиращи въздействия са сведени до минимум.

На този фон, работата на МОР по трудова миграция чрез Консултативната Бизнес Група по Миграция, бизнес механизмът на Глобалният форум по миграция и развитие, както и политическата работна група по трудова миграция са от решаващо значение, като се застъпва важността за гарантирането на безопасни, подредени, редовни и предвидими пътища на миграция.  Международната организация на работодателите  поставя акцент върху създаването на стабилен диалог между организациите на работодателите и бизнеса с техните правителства относно политиките по трудова миграция. По-специално МОР се застъпва за гарантиранито на това, че мобилността на уменията се осъществява в редовна и предвидима среда, особено в тези несигурни времена, като бизнесът разчита необходимите умения да са на разположение в точното време и там, където е най-необходимо. Примерни дейности, предприети от МОР и свързаните с тях постижения са:

  1. Дейности и постижения на бизнес механизма на Глобалният форум по миграция и развитие
  •  Чрез механизма се насърчава по-голяма ангажираност на националните организации на работодателите по въпроси, свързани с миграцията, както с техните членове, така и с правителствата им. Също така се повишава осведомеността сред правителствата относно необходимостта от консултации с бизнес общността.
  1. Външно финансиране на проекти
  • PMI IMPACT – двугодишен проект (март 2019 - февруари 2021) за подобряване на диалога между частния сектор и правителствата за укрепване на редовни и предсказуеми пътища за миграция и застъпване за регулаторна среда, която максимизира ползите от миграцията, докато намалява рисковете от трафик, незаконна миграция, неетични практики за набиране на персонал и принудителен труд.
  • Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество - тригодишен проект от 15.01.2020 до 14.01.2023 за изпълнение на дейности по подобряване на регулаторната рамка за мобилност и развитие на уменията.
  1. Допълнителни дейности на МОР
  • Декларация за азиатските организации на работодателите: обявени са четири приоритетни области относно миграцията – а) Необходимостта от предвидимо и прозрачно правно законодателство за рамки за мобилност на уменията; б) Отговорни практики за набиране на персонал; в) Програми за развитие на уменията, схеми за признаване на умения и рамки за съвпадение на уменията, които отговарят на реалностите на пазара на труда, г) Използването на технологията за подобряване управлението на миграцията. Тази декларация ще служи за въвеждане на национални и регионални обсъждания на миграцията.
  • Партньорства: МОР работи с Международната организация за миграция (МОМ) по различни инициативи. МОР участва в Партньорството за глобални умения, създадено от Международна организация на труда, МОМ, ЮНЕСКО, Международната конфедерация на профсъюзите.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения за нови мерки за намаляване на негативното отражение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху икономиката на България при втората вълна на COVID-19
Финално събитие по проект SKILLS+
На 2 декември в онлайн формат, с участие на партньори от 11 държави Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Благоевград проведе национално информационно събитие по проект S.M.I.Le
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Виртуална сесия на Управителния съвет на Международната организация на работодателите (МОР)
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията прие нови Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Подгответе бизнеса си за януари 2021 г., ако сте със седалище в ЕС
Британско посолство, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Висшето училище по застраховане и финанси организира кръгла маса на тема „Външна търговия и пандемия“
Онлайн на 2 декември от 10,30 часа Още