Брой 28 (1787), 08-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан


В периода 28 – 29 март 2019 г. в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан ще се проведе Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-пакистанска комисия за икономическо сътрудничество. Съпредседател от българската страна е  Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката на Република България.

В рамките на посещението на българската делегация, между двете страни е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи в гр. Исламабад с участието на  представители на деловите среди на двете държави. Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Пакистан, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Ислямска република Пакистан е бързо развиваща се държава и е една от следващите единадесет, които заедно с БРИКС (група страни с влияние в международната икономика (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка) имат най-висок потенциал да станат най-големите икономики на 21 век. Страната е аграрно-индустриална, като 60% от населението живее в селските райони, а около 44% от заетите са в селското стопанство.

Дипломатическите отношения между нашите две страни са установени през 1965 г. Понастоящем отношенията между България и Пакистан се базират на традиционно високото ниво на разбирателство в политическата, търговската и икономическата области и на ефективно сътрудничество с международните организации. Двете страни изразяват готовност да разширяват и да задълбочават взаимноизгодното сътрудничество, създаването на благоприятни предпоставки за разширяване на икономическото сътрудничество, търговията, инвестициите и др., за което съществува неизползван потенциал и възможности.

Основната форма на търговско-икономическите отношения между двете страни е стокообменът. Търговските отношения с Европейския съюз са много важни за Пакистан, а България се разглежда като стратегически партньор. Българският износ за Пакистан през 2017 г. възлиза на 15,9 млн. щ. дол., с ръст от 14.4% спрямо 2016 г., а вносът от Пакистан през 2017 г. възлиза на 21,1 млн. щ. д., с увеличение от 33.5% спрямо същия период на 2016 г.

Във връзка с провеждането на Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-пакистанска комисия за икономическо сътрудничество, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: информационни и комуникационни технологии; електроника и електротехника; машиностроене; селско-стопанство; хранително-вкусовата промишленост; парфюмерия и козметика, розово масло и продукти от розово масло; фармацевтика и готови лекарствени форми и консумативи; туризъм и туристически услуги и др., която ще съпровожда заместник-министър Лилия Иванова в Пакистан и ще участва в бизнес форума в рамките на сесията.

Желаещите да участват в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 22.02.2019 г. на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Николина Георгиева, тел. 02/940 7977.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери, издаване на визи и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Българското посолство в Исламабад и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи за самолетни билети, хотелско настаняване, визи, застраховка, вътрешен трансфер и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и програма на посещението.

Приложение: Регистрационна форма

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП връчи плакет и грамота на КТ „Подкрепа“ по повод 30-годишнината от създаването на синдиката
За сътрудничеството и партньорството в тристранния диалог Още
Председателят на БТПП и министърът на икономиката проведоха работна среща
Обсъждане на актуални въпроси на сътрудничеството между двете институции Още
Покана за спонсорирано посещение на изложение в Солун за сувенири, подаръци, мода и аксесоари
За български фирми – потенциални купувачи Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Бюрата по труда в страната започват приема на заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение
Възможности за заетост на пълно или непълно работно време, за стажуване, чиракуване или обучение... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан
В рамките на Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-пакистанска комисия за икономическо сътрудничество, 28 – 29 март 2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за марките и географските означения
За постигане на съответствие с изискванията на европейското законодателство Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Министерството на финансите прекратява издаването на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали...
Дейността ще се осъществява от Министерството на икономиката Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виетнамски инвестиции в чужбина. Акценти на инвестиционния интерес в ЕС и позициониране на Р България
СТИВ - Ханой Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество